De benaming van Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah, wat houdt het in?

‘Aqiedah (عقيدة) = geloofsovertuiging (van)

Ahl (أهل) = mensen van

as-Sunnah (السنة) = de Sunnah, de praktijk van de Heilige Profeet ; Ahl as-Sunnah zijn dus de mensen die de praktijk, de leer en het voorbeeld van de Heilige Profeet volgen,


Wa (و) = en

al-Djamaa’ah (الـجماعة) = de groep, hiermee worden de Sahaabah (metgezellen van de Profeet ) bedoeld.

 

Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah betekent dus de mensen die de praktijk van de Heilige Profeet en de Sahaabah volgen, want de Heilige Profeet heeft de vraag “wie de geredde groep zal zijn” beantwoord met: “degenen die mij en mijn Sahaabah volgen”.

En zij zijn altijd de meerderheid van de Muslim-Ummah geweest. En alle groeperingen die zich hebben afgesplitst van de Ahlus Sunnah Wal Djamaa’ah volgen niet de interpretatie en de leer van de Sahaabah en Salaf as-Saalih. Alleen de Ahlus Sunnah Wal Djamaa’ah (die de meerderheid van de Moslims op aarde vormen) volgt de interpretatie en de leer van de Sahaabah.

 

Ahlus Sunnah wal Djamaa'ah zijn: de Sahaabah , hun volgers: de Taabi'ien, en weer hun volgers: de Tab' Taabi'ien en vervolgens de volgende generaties die met hen in de 'Aqiedah (geloofsovertuiging) eensgezind zijn. Hun volgelingen in 'Aqiedah zijn de Ahlus Sunnah wal Djamaa'ah, welke vanaf het begin van de vierde eeuw van de islamitische jaartelling werd vertegenwoordigd door twee 'Aqiedah-scholen: (1) de Maaturiediy school en (2) de Ash'ariy school. Tot de dag van vandaag vertegenwoordigen deze twee scholen de meerderheid van de Moslims op aarde.

Met verloop van tijd zijn alle Islamitische wetenschappen verder uitgewerkt, verfijnd, gestructureerd, de terminologieën verder ontwikkeld om de 'Aqiedah te kunnen blijven verdedigen tegen de nieuwe uitdagingen van de latere eeuwen.  Dit is de reden waarom niet elk detail van de terminologie terug te vinden is in het woordgebruik van de eerste generatie die als grootste uitdaging iets anders had dan het ontwikkelen en verfijnen van wetenschappelijke terminologieën en het bediscussiëren daarvan.

Aantal keren bekeken: 8.160