Enkele geloofsartikelen over de Hel (deel 1)

Inleiding

De Hel en het Paradijs, zoals ze zijn beschreven in de Heilige Quraan en de authentieke Hadieth-overleveringen, zijn waarheid. Het hierin geloven behoort tot de fundamenten van de Islamitische geloofsleer (Daroeriyaat ad-Dien). De ontkenning van de Hel of het Paradijs houdt uittreding uit de Islam is.

De Hel en het Paradijs behoren tot de Ghayb (الغيب). Dit zijn zaken die voor onze zintuiglijke waarnemingen verborgen zijn gehouden. Met betrekking tot de zaken van de Ghayb nemen de gelovigen de volgende positie in: Men gelooft erin en accepteert ze als waarheid, zonder over diens onbekende hoedanigheid te speculeren en zonder deze te kennen.

 

Geloofsartikelen over de Hel

De Hel is door Allah, de Almachtige, geschapen als eeuwige verblijfplaats voor de ongelovigen. De Hel is fysiek en dus niet iets denkbeeldigs.

De Hel heeft zeven poorten. Door elke poort zal er een bepaalde groep helbewoners naar binnen worden gebracht.

De helbewoners zullen met lichaam en ziel in de Hel worden bestraft. Geloven dat deze bestraffing alleen op de ziel zal plaatsvinden, is ongeloof (kufr).

De Hel en het Paradijs zijn al geschapen.

Ze zullen nooit ophouden te bestaan, doordat Allah, de Verhevene, hen voor altijd in stand zal blijven houden.

 

In het Hiernamaals zal niemand meer doodgaan, doordat Allah, de Verhevene, dit niet meer zal laten plaatsvinden.

De verschrikkingen van de Hel zijn onvoorstelbaar groot. Men zal niet alleen worden bestraft door lichamelijke folteringen, maar ook door geestelijke folteringen (zoals angst, paniek, wanhoop, intens verdriet, schaamte, etc.).

De kwellingen en verschrikkingen zijn vele malen erger dan het  ergste wat men zich kan voorstellen en ze hebben vele vormen.

De ongelovigen zullen voor altijd daarin worden bestraft, terwijl een ieder die met Iemaan (geloof in de Islaam) is gestorven, vroeg of laat naar het Paradijs zal gaan en daar voor altijd verblijven.


~ Moge Allah, de Verhevene, met Zijn gratie ons voor de Hel behoeden ~

Aantal keren bekeken: 3.911