Enkele geloofsartikelen over de Hel (deel 2)

– Vervolg –

Moslims die gestorven zijn zonder Tauwbah te hebben gedaan voor grote zonden die ze hebben begaan, zijn overgelaten aan Allah’s wil. Dat houdt in dat sommigen van hen zullen worden vergeven enkel door Allah’s gratie.

Sommigen zullen na de Shafaa’at worden vergeven.

Sommigen zullen maar een deel van hun straf hoeven te ondergaan.

Sommigen zullen hun hele straf moeten ondergaan.

Maar uiteindelijk zal iedere Moslim die in de Hel terecht is gekomen, uit de Hel worden gehaald om voor eeuwig in het Paradijs te mogen vertoeven.


De heilige Profeet Muhammad heeft gezegd:

StION - Hadith Sharief - Enkele geloofsartikelen over de hel deel 2

Vrije vertaling:

"Voorwaar, Allah heeft degene die oprecht 'laa ilaaha illal laah' etc.1 zegt, verboden op het hellevuur."

(Deel van een langere Hadieth-overlevering uit Sahieh Muslim)
 

____________________
1. D.w.z. degene die oprecht gelooft in Allah's éénheid en in de waarachtigheid van Zijn Boodschapper Muhammad (en alles wat hierbij hoort).

Aantal keren bekeken: 3.638