Hadieth Djibriel

Inleiding

Islaam betekent volledige overgave aan Allah. Met deze connotatie wordt dit woord gebruikt om de Islamitische religie als geheel aan te geven. Wat houdt de religie Islaam in? Het antwoord op deze vraag vinden we terug in de overleveringen van de heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). Er is een bekende overlevering, Hadieth Djibriel genaamd, die in hoofdlijnen de drie aspecten omschrijft die samen de basis van deze religie vormen. Deze drie aspecten zijn: Islaam, Iemaan en Ihsaan. 'Islaam' duidt hier (in Hadieth Djibriel) op het aanbiddingsaspect van de Islamitische religie, 'Iemaan' op het geloofsaspect en 'Ihsaan' op het spirituele aspect.


Hadieth Djibriel

Overgeleverd van Amier al-Mu'minien, Sayyidunaa 'Umar bin al-Gattaab (Allah's tevredenheid zij met hem) dat hij heeft gezegd:

Terwijl wij op een dag bij Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) waren, verscheen er plots voor ons een man met erg witte kleding, erg zwart haar, aan hem viel er niets te bespeuren wat erop zou kunnen duiden dat hij een reis zou hebben afgelegd, (maar toch) (her)kende niemand van ons hem. Hij ging tegenover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zitten en plaatste zijn beide knieen tegen de gezegende knieen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en legde zijn beide handen op zijn (eigen) dijbenen en zei: "O Muhammad, bericht u mij omtrent de Islaam?"

Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "De Islaam houdt in dat je getuigt dat er geen God is behalve Allah en dat Muhammad Allah's Gezant is, en dat je het Gebed onderhoudt, en de Zakaat geeft, en de Ramadaan vast en de bedevaart naar het Huis verricht indien je ertoe in staat bent."

De man zei: U heeft de waarheid gesproken.

Sayyidunaa 'Umar (Allah's tevredenheid zij met hem) zei: Wij verbaasden ons hierover, (want) hij stelde de Profeet eerst een vraag om dan vervolgens zelf te beamen dat de Profeet de waarheid had gesproken.

De man zei (vervolgens): Bericht u mij dan nu omtrent de Iemaan?

Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Dat (is dat) je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken/Openbaringen, in Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte vast staan in het Lot."

De man zei: U heeft de waarheid gesproken. Vertelt u mij dan nu over de Ihsaan?

Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Dat je Allah zodanig aanbidt als wanneer je Hem zou zien, en indien je dit stadium nog niet hebt bereikt, dan in ieder geval zodanig dat je ervan bewust bent dat Hij je ziet."

De man zei: Vertelt u mij dan over het Laatste Uur?

Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Degene die hierover ondervraagd wordt, weet niet meer dan degene die de vraag stelt."

De man zei: Bericht u mij dan over haar tekenen.

Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je schapenhoeders die zo arm waren dat ze geen schoeisel en (voldoende) kleding hadden met elkaar zult zien wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen."

Sayyidunaa 'Umar (Allah's tevredenheid zij met hem) zei: vervolgens vertrok de man terwijl ik (daar) nog een lange tijd bleef, Toen zei de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen mij: "O 'Umar, weet jij wie de vragensteller was?"

Ik zei: Allah en Zijn boodschapper weten het best.

De heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Voorwaar, dat was Djibriel die bij jullie gekomen was om jullie je religie te onderwijzen."


(Sahieh Muslim, Kitaab-ul Iemaan, Baab-u Bayaan-il Iemaan-i wal-Islaam-i wal-Ihsaan)

 

[Download niet gevonden] voor de Arabische bewoording van deze Hadieth.

Aantal keren bekeken: 6.084