Inleiding Sam’iyyaat

Allah, de Almachtige, heeft onze geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) gestuurd om ons vanuit de duisternissen naar het licht te brengen. Tijdens dit korte verblijf op aarde zijn er velen opzoek naar antwoorden op verscheidene levensvragen, zoals: wie zijn we?, wat is het doel van ons leven?, welke plek nemen wij in op de wereld?, wat volgt er na de dood?, etc. Hoeveel wijsgeren zijn er wel niet voortgebracht door de verschillende beschavingen, allen op zoek naar de antwoorden op de essentiële levensvragen? Zolang er geen sprake is van een van Godswege gesanctioneerde Boodschapper die de mensheid de Boodschap van de Schepper meedeelt, blijft men in het duister tasten.

Sam'iyyaat zijn de geloofszaken die de Heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft bericht. Dit zijn allen zaken die volgens het verstand mogelijk zijn en die in de werkelijkheid bestaan, zullen plaatsvinden of alreeds hebben plaatsgevonden. Dit zijn dus werkelijkheden.


Met de Wil van Allah, de Almachtige, presenteren wij een fragment uit ons 'Aqiedah boek: 'Aqiedah Ahlus Sunnah Wal Djamaa'ah, waarin een inleiding met betrekking tot de Sam'iyyaat aan bod komt.

 

[Download niet gevonden] om de inleiding te lezen.

[Download niet gevonden]

Aantal keren bekeken: 4.205