Introductie Aqiedah (deel 1)

Wat houdt Aqiedah in?

Een Aqiedah is het geheel van religieuze geloofsartikelen (een aantal geloofsartikelen waarin een godsdienstig credo is vervat). 

De Islamitische Aqiedah bestaat uit alle zaken waarin men dient te geloven en welke men dient te accepteren om een Moslim te kunnen zijn.

 

De namen van deze wetenschap

De wetenschap die de Aqiedah behandelt en uiteenzet wordt 'Ilm at-Tauwhied genoemd. Tevens wordt er ook naar verwezen met de namen 'Ilm Usoel ad-Dien en 'Ilm al-'Aqaaid. En de wetenschap die hiernaast ook diens rationele argumenten behandelt, wordt 'Ilm al-Kalaam genoemd.


Het onderwerp van deze wetenschap

Deze wetenschap behandelt religieuze geloofsartikelen die afgeleid zijn van argumenten met een zekerheidskarakter. Met “religieuze geloofsartikelen” wordt bedoeld geloofsartikelen die behoren tot de religie van onze Profeet Muhammad , zoals bijvoorbeeld: “Het universum is vergankelijk/contingent”, “Allah is zijn Schepper” en “Allah is Uniek in elk opzicht”.

Het onderwerp van deze wetenschap is al hetgeen men weet in hun hoedanigheid van het leiden naar en duiden op de kennis van onomstotelijke argumenten voor de religieuze geloofsartikelen.

 

Het belang van het hebben van de juiste Aqiedah

Door het hebben van een juiste Aqiedah kan men een menswaardig bestaan op aarde hebben en deze bewerkstelligen voor eenieder. Immers, de juiste 'Aqiedah geeft antwoorden op de grote levensvragen. Hierdoor heeft men een richtlijn om verantwoord te leven en blijft men niet doelloos in – tot wanhoop drijvende – twijfels verkeren.

Als de mens nadenkt, dan kan men een aantal zaken over zichzelf met zekerheid achterhalen: (1) hij was er eerst niet (hij was non-existent), (2) hij is er nu wel (hij bestaat) en (3) hij zal een keer doodgaan. Noodzakelijkerwijs zullen nu de volgende vragen in hem opkomen:

(1) Wie ben ik?
(2) Wie heeft mij het bestaan geschonken?
(3) Wat verwacht Hij van mij?
(4) Wat is het doel van mijn leven?
(5) Hoe kan ik dat doel bereiken?
(6) Wat is mijn afloop?


Bovendien kan men alleen eeuwige gelukzaligheid verkrijgen en behoed blijven voor de eeuwige verdoemenis in het Hiernamaals door het hebben van een juiste Aqiedah.

 

~ Einde deel 1 ~

Aantal keren bekeken: 7.219