De afscheidspreek van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem)

De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft tijdens de Bedevaart in de Ayyaam at-Tashrieq de volgende afscheidspreek gegeven:

"O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa). Heb ik de boodschap overgebracht?"

De metgezellen (Allah's tevredenheid zij met hen) antwoordden: "(Jazeker), Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de boodschap overgebracht."


Vervolgens zei de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Welke dag is dit?"

De metgezellen (Allah's tevredenheid zij met hen) antwoordden: "Een heilige dag."


Vervolgens zei de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Welke maand is dit?"

De metgezellen (Allah's tevredenheid zij met hen) antwoordden: "Een heilige maand."


Vervolgens zei de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Welke stad is dit?"

De metgezellen (Allah's tevredenheid zij met hen) antwoordden: "Een heilige stad."


Vervolgens zei de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Voorwaar, Allah heeft jullie bloed en jullie bezittingen [en jullie eer1
] voor elkander heilig verklaard net als de heiligheid van deze dag in deze maand in deze stad. Heb ik de boodschap overgebracht?"

De metgezellen antwoordden: "(Jazeker), Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de boodschap overgebracht."


Allah's Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordden: "Laat de aanwezigen deze boodschap doorgeven aan degenen die afwezig zijn."


(Overgeleverd door Imaam Ahmad bin Hanbal رَحِمَهُ اللهُ
in zijn Musnad)

____________________
1.
De overleveraar twijfelt of dit stukje wat tussen haakjes staat ook was gezegd. Maar in andere overleveringen wordt dit wel met zekerheid genoemd.

Aantal keren bekeken: 7.223