Een voortreffelijkheid van een oprechte student

Overgeleverd van Sayyidunaa Anas bin Maalik (Allah's tevredenheid zij met hem), hij heeft gezegd:

"Er waren twee broers in de tijd van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Eén van hen placht naar de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te gaan [om in zijn zegenrijke gezelschap te mogen vertoeven], en de ander placht ambacht te bedrijven [om geld te verdienen]. Degene die ambacht bedreef, beklaagde zijn broer bij de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Hierop zei de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): 'Misschien wordt jij wel voorzien van levensonderhoud dankzij hem'."


(Overgeleverd door Imaam Tirmidhiy
رَحِمَهُ اللهُ  volgens de voorwaarden van Imaam Muslim رَحِمَهُ اللهُ)

 

Toelichting op deze zegenrijke Hadieth

Er waren onder de metgezellen van de Heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) twee broers. Eén van de broers placht vaak in het hof van de Heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) te gaan om kennis en wijsheid op te doen, terwijl de andere broer zijn tijd besteedde aan arbeid om de kost te verdienen. Deze laatstgenoemde broer vond dat zijn broer minder vaak naar de hof van de Heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) moest gaan en meer tijd moest besteden om hem mee te helpen met de kost te verdienen.

Daarom ging deze broer naar de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toe en deed hierover zijn beklag. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vertelde hem dat hij blij moest zijn met het feit dat zijn broer zich zo inzet om kennis en wijsheid te vergaren.

De zegeningen hiervan omvatten namelijk ook de familieleden en de omgeving van degene die studeert en tijd doorbrengt in het hof van de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

 

Enkele conclusies uit deze zegenrijke Hadieth

Uit deze zegenrijke Hadieth kunnen we dus opmaken dat de naaste omgeving van oprechte studenten ook deelgenoot worden van de rijkelijke zegeningen die studenten van de Islam ontvangen. Velen krijgen levensonderhoud door de zegeningen van de inzet van oprechte studenten. Bij Rizq (levensonderhoud) hoort niet alleen geld en voedsel, maar ook: gezondheid, geluk, Tauwfieq, nageslacht, huwelijk etc. Ook worden rampspoed en tegenslag voorkomen door de Barakat (zegening) van het oprecht kennis opdoen van de Islam.

Kortom:  Oprechte studenten van de Islam zijn een bron van geluk en levensonderhoud voor hun naaste omgeving.

Respect en behulpzaamheid jegens hen komen onszelf dus ten goede. Moge Allah, de Almachtige, ons ook ware en oprechte studenten van de Islam maken en ons de Tauwfieq schenken hen te respecteren en te helpen. Amien.

Aantal keren bekeken: 5.781