Nieuw Islamitisch jaar

De Islamitische kalender

Het Islamitische jaar, dat volgens de maankalender werkt, kent twaalf maanden. Alleen heeft een Islamitisch jaar elf of twaalf dagen minder dan een zonnejaar. De twaalf maanden van de Islamitische kalender heten:

 1. 1. Muharram
 2. 2. Safar
 3. 3. Rabie'ul-Awwal
   
 4. 4. Rabie'ul-Aagir/Rabie'uth-Thaaniy
 5. 5. Djumaadal-Oelaa
 6. 6. Djumaadal-Aagirah/Djumaadath-Thaaniyah
   
 7. 7. Radjab
 8. 8. Sha'baan
 9. 9. Ramadaan
   
 10. 10. Shawwaa
 11. 11. Dhul-Qa'daa
 12. 12. Dhul-Hidja/Dhul-Hadj

De periode van voor de komst van de heilige Profeet Muhammad (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) wordt de periode van onwetendheid (Daur al-Djaahiliyyah) genoemd, omdat de mensen, nadat Profeet 'Iesaa ('alaihis salaam) naar de hemel was gebracht, geen rechte leiding meer hadden en in dwaling verkeerden. De Arabieren hadden eerst andere namen voor de 12 maanden. Op een gegeven moment besloten ze om te beginnen met het opnieuw tellen van de jaren (een nieuwe jaartelling aan te nemen).

Toen ze dit deden, gaven ze de maanden een andere benaming. Men keek toen naar de seizoenen en naar het weer, en zo gaf men toepasselijke namen aan de betreffende maanden. Toen de heilige Profeet Muhammad (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) de aarde verlichtte met zijn zegenrijke komst, bleef hij deze benaming gebruiken die onder alle Arabieren bekend was.


Voorbeeld: Djumaadaa betekent vriezen. Toen ze deze maand een naam wilden geven, was het toevallig winter. Het water in de meren was bevroren, vandaar deze toepasselijke naam: Djumaadal-Oelaa (eerste maand van vriezen). Hierna volgt Djumaadal-Aagirah (laatste maand van vriezen). De maand Rabie'ul Awwal betekent: de eerste lente. Toen deze maand werd benoemd, was het ook de eerste maand van de lente.

[Opmerking: omdat de Islamitische kalender gebaseerd is op de maandstanden en niet op de zonstanden, “verschuiven” de seizoenen elk jaar. Dus elk jaar begint bijvoorbeeld de maand Muharram iets eerder. Dit is dus waarom Djumaadal-Oelaa ook in de zomer kan voorkomen, terwijl deze maand, toen men het haar naam gaf, in de winter was voorgekomen.]

 

De maand Muharram

In de eerste maand, namelijk Muharram, is er een dag genaamd Jauwm 'Aashoeraa. Dit is de tiende dag van Muharram. Op deze dag heeft Allah de Verhevene vele gunsten geschonken aan de Banie Israa'iel. Op die dag was het volk Banie Israa'iel bevrijd van de Farao, want hij werd toen opgeslokt door de zee. Dit gebeurde in de tijd van de nobele Profeet Sayyidunaa Moesaa ('alaihis salaam).

(Israa'iel is de naam van Profeet Ya'qoeb, zoon van Profeet Ishaaq, zoon van Profeet Ibrahiem ('alaihimus salaatu was salaam). De zoon van Profeet Ya'qoeb ('alaihis salaam) heet Profeet Yoesuf ('alaihis salaam). Vanaf de 12 zonen van Profeet Ya'qoeb ('alaihis salaam) tot Profeet 'Iesaa/Jezus ('alaihis salaam), behoorden alle Profeten van het nageslacht van Profeet Ya'qoeb ('alaihis salaam) mét hun Ummah's tot Banie Israa'iel, wat letterlijk: "de zonen van Israa'iel (Ya'qoeb)" betekent.)

Jaum 'Aashoeraa wordt ook vaak herdacht als de dag waarop de geliefde kleinzoon van de Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam), Sayyidunaa Husayn (RadiyalLaahu 'anhu) en zijn familieleden Shahied werden gemaakt (vermoord) in Karbala (Irak).
Op Jaum 'Aashoeraa en een dag ervoor of erna kan je ook vasten. Beter is het om een dag ervoor ook te vasten. Als dat niet is gelukt, dan een dag erna.

 

Toen de heilige Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) in Madienah Munawwarah kwam, zag de geliefde Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) dat de joden op deze dag vastten. Toen hen gevraagd werd waarom ze op deze dag vastten, antwoordden ze dat ze dit deden omdat op deze dag (10e van Muharram) Allah de Almachtige Profeet Moesaa ('alaihis salaam) en zijn volk had gered van Farao en diens leger. Uit dank voor deze grote Gunst van Allah vastten de joden elk jaar weer op de 10e dag van Muharram.

De geliefde Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) zei toen: "Wij staan dichter bij Moesaa dan de joden", dit omdat de joden de ware leer van Profeet Moesaa ('alaihis salaam) hadden vervalst, terwijl de Moslims dezelfde leer hebben als Profeet Moesaa ('alaihis salaam). Vandaar dat wij dichter bij hem staan dan de joden. En als er dank geuit wordt voor het feit dat Profeet Moesaa ('alaihis salaam) een bijzondere gunst had gekregen, dan past het ons Moslims eerder dan de joden om op die dag te vasten.

De geliefde Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) zei toen tegen de Sahaabah (RidwaanulLaahi ta'aalaa 'alaihim adjma'ien) dat ze deze dag ook moesten vasten. Het vasten op 'Aashoeraa werd toen verplicht gesteld voor de Moslims. Maar toen het vasten gedurende de heilige maand Ramadaan verplicht werd gesteld, werd het vasten op 'Aashoerah vrijwillig gesteld.

In Sahieh Bukhari staat dat Sayyidunaa 'AbdulLaah bin 'Umar (RadiyalLaahu ta'aalaa 'anhumaa) heeft gezegd dat de heilige Profeet (SallalLaahu 'alaihi wa sallam) op de tiende Muharram had gevast en (de Moslims) ook had opgedragen om op de tiende Muharram te vasten.

De verplichting van het vasten op 'Aashoeraa werd dus gelaten, nadat het vasten in de maand Ramadaan verplicht werd. Het is voor ons dus niet meer verplicht om op 'Aashoeraa te vasten, maar het is wel Sunnah Mu'akkadah om op deze dag en een dag ervoor (9e dag van Muharram) te vasten. Een Sunnah Mu'akkadah mag je niet zomaar laten. Dus wie kan vasten, moet het liever doen. Er is heel veel beloning hiervoor, en de (kleine) zonden van een heel jaar worden vergeven met Allah's gratie.

Aantal keren bekeken: 6.471