Wees niet de vijfde persoon

De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Wees een geleerde, of een student, of iemand die ernaar luistert of iemand die hen liefheeft. Wees niet de vijfde persoon, want dan zul je verloren gaan."

(Overgeleverd door: Imaam al-Bayhaqiy in zijn "Shu'ab-ul Iemaan, Imaam at-Tabaraaniy in zijn Mu'djams, Imaam al-Bazzaar in zijn Musnad en andere Imaams رحمهم الله)


De vijfde persoon

De uitleggers zeggen over de in de Hadieth genoemde vijfde persoon: De vijfde persoon is iemand die haat of afgunst koestert tegenover deze vier voornoemde personen, of hen tegenwerkt.

Aantal keren bekeken: 5.017