Categorie Archieven: Aqiedah

Introductie Aqiedah (deel 2)

De bronnen voor het verkrijgen van zekerheid (epistemologie) De geldige manieren om iets met zekerheid te weten te kunnen komen voor mensen die geen Profeten zijn, zijn volgens de Islamitische epistemologie beperkt tot de volgende drie manieren: (1) het gezond verstand, (2) de vijf zintuigen en (3) ware berichtgeving (hieronder vallen: (a) Openbaring van Allah's … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Introductie Aqiedah (deel 1)

Wat houdt Aqiedah in? Een Aqiedah is het geheel van religieuze geloofsartikelen (een aantal geloofsartikelen waarin een godsdienstig credo is vervat).  De Islamitische Aqiedah bestaat uit alle zaken waarin men dient te geloven en welke men dient te accepteren om een Moslim te kunnen zijn.   De namen van deze wetenschap De wetenschap die de … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

De benaming van Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah, wat houdt het in?

• ‘Aqiedah (عقيدة) = geloofsovertuiging (van) • Ahl (أهل) = mensen van • as-Sunnah (السنة) = de Sunnah, de praktijk van de Heilige Profeet ﷺ; Ahl as-Sunnah zijn dus de mensen die de praktijk, de leer en het voorbeeld van de Heilige Profeet ﷺ volgen, • Wa (و) = en • al-Djamaa’ah (الـجماعة) = de … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen

Uitleg Hadieth: Totdat Allah zijn Ridjl (erin) plaatst

Inleiding Het correct geloven in Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is het belangrijkste aspect van de Islamitische geloofsleer. De essentie van het standpunt van de Ahlus Sunnah Wal Djamaa’ah is dat Allah, de Verhevene, één (uniek) is in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen. Er is consensus bereikt … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged , |

Enkele geloofsartikelen over de Hel (deel 2)

– Vervolg – Moslims die gestorven zijn zonder Tauwbah te hebben gedaan voor grote zonden die ze hebben begaan, zijn overgelaten aan Allah’s wil. Dat houdt in dat sommigen van hen zullen worden vergeven enkel door Allah’s gratie. Sommigen zullen na de Shafaa’at worden vergeven. Sommigen zullen maar een deel van hun straf hoeven te … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Enkele geloofsartikelen over de Hel (deel 1)

Inleiding De Hel en het Paradijs, zoals ze zijn beschreven in de Heilige Quraan en de authentieke Hadieth-overleveringen, zijn waarheid. Het hierin geloven behoort tot de fundamenten van de Islamitische geloofsleer (Daroeriyaat ad-Dien). De ontkenning van de Hel of het Paradijs houdt uittreding uit de Islam is. De Hel en het Paradijs behoren tot de … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah

Het geloof in Engelen (deel 2)

– Vervolg – Enkele eigenschappen van Engelen 5. Engelen kunnen met Allah's Wil en in staat stelling in verschillende gedaanten verschijnen Engelen kunnen met Allah's Wil en in staat stelling in verschillende gedaanten verschijnen. In de Heilige Quraan en Ahaadieth zijn hierover vele voorbeelden terug te vinden. Een voorbeeld hiervan zien we in Hadieth Djibriel, … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Het Hiernamaals in het kort

Inleiding De komst van het Hiernamaals, de berechting door de Schepper van eenieder voor elke kleine en grote daad en onze taak om ons daarop voor te bereiden, behoren tot de belangrijkste zaken die elke Profeet van Allah (vrede zij met hen) heeft verkondigd. Het geloof in het bestaan van de Schepper, het besef dat … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Campagne Getagged |

Opheldering over farao’s uitspraak

Vraag: In de Heilige Quraan wordt de uitspraak van farao genoemd, waarin hij tegen zijn minister Haamaan zegt:   {O hovelingen, ik ken voor u geen andere god dan mijzelf. Stook voor mij dus een vuur, o Haamaan, om stenen van klei te bakken, en maak een hoog paleis, opdat ik wellicht de God van … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah Getagged |

Het geloof in Engelen (deel 1)

Inleiding Het geloven in het bestaan van Engelen is een fundamenteel onderdeel van de Islamitische geloofsleer. Het geloven in Engelen houdt in dat men gelooft in hun bestaan en alles wat hiermee verbonden is, zoals de eigenschappen waarmee Allah, de Verhevene, hen heeft beschreven. Het ontkennen van het bestaan van Engelen of geloven dat met … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah Getagged |

De Muhkamaat en Mutashaabihaat Quraan verzen

  Inleiding Allah, de Verhevene, is al-Quddoes (اَلْقُدُّوْسُ). Dit houdt in dat Hij Vrij is van elk minpunt en gelijkenis met Zijn schepping. Allah is Vrij en Verheven van het zich bevinden in tijd, plaats en richting. Hij bestaat zonder begin en zonder tijd. Tijd en plaats zijn scheppingen van Hem. Ons voorstellingsvermogen is beperkt … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen, Campagne Getagged , |

Inleiding Sam’iyyaat

Allah, de Almachtige, heeft onze geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) gestuurd om ons vanuit de duisternissen naar het licht te brengen. Tijdens dit korte verblijf op aarde zijn er velen opzoek naar antwoorden op verscheidene levensvragen, zoals: wie zijn we?, wat is het doel van ons leven?, welke plek nemen wij … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Enkele hoofdlijnen van Soerah al-Faatihah

Inleiding Omdat Soerah al-Faatihah als de inleiding van de heilige Quraan kan worden beschouwd, treffen we daarin de hoofddoelen van de heilige Quraan aan, en dat zijn: (1) de geloofsleer ['Aqaa-id], (2) de aanbiddingen ['Ibaadaat], (3) de wijzen van leven [Manaahidj al-Hayaat].   Deze zegenrijke Soerah begint met het behandelen van de geloofsleer: (verzen 1, … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen

Allah de Verhevene: de Schepper van plaats en tijd

Het gehele universum heeft een begin en is continu onderhevig aan veranderingen. Om te kunnen bestaan, heeft het universum dus een veroorzaker nodig die zelf geen begin heeft en die vanuit zichzelf bestaat. Deze veroorzaker is Allah, onze Schepper. Hij is Eén, absoluut uniek in Zijn bestaan, eigenschappen en handelen. Zijn bestaan is intrinsiek noodzakelijk, … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Campagne Getagged |

Hadieth Djibriel

Inleiding Islaam betekent volledige overgave aan Allah. Met deze connotatie wordt dit woord gebruikt om de Islamitische religie als geheel aan te geven. Wat houdt de religie Islaam in? Het antwoord op deze vraag vinden we terug in de overleveringen van de heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). Er is een bekende … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah Getagged , |