Tauwbah

De mens is geschapen om Allah de Verhevene gehoorzaam te zijn. De mens begaat echter ook zonden. Allah de Verhevene heeft de mens de kans geschonken om berouwvol terug te keren na weg te zijn geweest van de gehoorzaamheid jegens Allah de Almachtige. Dit wordt Tauwbah genoemd. De volledige betekenis van Tauwbah is: zich berouwvol wenden/terugkeren tot de gehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene, en vastberaden  zijn om die zonde nooit meer te begaan.

Het is verplicht om voor elke zonde Tauwbah te doen. Allah de Verhevene openbaart in de eerwaarde Quraan:


StION - Soerah an-Noer

{En wenden jullie allen je berouwvol tot Allah, o gelovigen, opdat jullie welslagen}.

Soerah an-Noer, vers 31 | 24:31


StION - Tauwbah Soerah Hoed

{Vragen jullie vergeving aan jullie Heer en wenden jullie je vervolgens berouwvol tot Hem}.

Soerah Hoed, vers 3 | 11:3

 

StION - Soerah at-Tahriem

{O gelovigen, doen jullie voor Allah zulk een Tauwbah die definitief is}.

Soerah at-Tahriem, vers 8 | 66:8Voorwaarden voor het doen van Tauwbah

Indien een zonde is gepleegd jegens Allah de Verhevene die geen betrekking heeft op een mens, dan zijn er drie voorwaarden verbonden met het doen van Tauwbah voor deze zonde:

1. Het stoppen met het begaan van de zonde.

2. Het hebben van spijt voor het feit dat men Allah ongehoorzaam is geweest.

3. Vastbesloten zijn om de zonde nooit meer te begaan.

Indien één van deze voorwaarden ontbreekt, dan is de Tauwbah niet geldig. Wanneer de begane zonde wél betrekking heeft op een mens, dan komt naast de drie netgenoemde voorwaarden, de volgende voorwaarde erbij:

4. Het zich vrij maken van (de schending van) het recht van de benadeelde persoon.

Indien het een schending van geld/bezit betreft, dan dient men dit terug te geven of te vergoeden. Indien de schending Ghiebah (roddelen) is, dan dient men de benadeelde persoon hiervoor om vergeving te vragen.


Wij vragen Allah de Almachtige oprechte vergeving voor al onze zonden, Amien.

Aantal keren bekeken: 7.195