Enkele uitspraken van Imam Ibn ‘Ataa IlLaah as-Sakandariy

Imaam Ibn ‘Ataa-ilLaah as-Sakandariy (Allah's genade zij met hem) heeft gezegd:
 

“Het hart raakt zwart door ongehoorzaamheid jegens Allah (). Het wordt weer slechts rein door Tauwbah (berouwvolle terugkeer naar Allah’s gehoorzaamheid).”
 

"Degene voor wie de deur van het navolgen van Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) wordt geopend, is een indicatie voor het feit dat Allah (de Verhevene) hem liefheeft."
 

“Degene die pas echt door rampspoed getroffen is, is degene die door zonden en begeerten is overmeesterd.”


 

“Degene die Taubah doet, slaagt. Degene die geen Taubah doet, verliest.”
 

“Het ergste wat er voor jou wordt gevreesd, is een Soe-ul Gaatimah (het als een ongelovige heengaan). We vragen Allah’s bescherming hiervoor.”
 

“Een (ware) gelovige is degene die op de hoogte is van zijn eigen minpunten en aan niemand van Allah’s dienaren minpunten toeschrijft.”


 

“De verloren persoon is hij die aan de dienaren minpunten toeschrijft en zichzelf daarvan vrij acht.”
 

“Zou de deur van perfectie voor jou zijn geopend, dan zou je nooit terugkeren tot de lage eigenschappen. Vertel eens, degene voor wie de deur van het paleis wordt geopend zal hij dan nog terugkeren naar de vuilnisbelt?”
 

“Zou voor jou de deur van rust vinden worden geopend tussen jou en Allah (), dan zou jij niemand meer zoeken om er rust bij te vinden.”

 

“Zou Allah () jou hebben uitverkoren voor Zijn Ruboebiyyah (voor Zijn Heer-zijn), dan zou Hij jou niet van zich afsnijden.”

“Zou jij voor Hem eerbiedwaardig zijn, dan zou Hij jou niet weggooien voor anderen.”

“Als Allah () de liefde voor een schepsel van jou weghaalt, wees dan blij. Dit behoort tot Zijn zorg voor jou.”

 

“Een gelovige is hij die het beste voorheeft voor zijn broeder in diens afwezigheid en zijn minpunten verbergt in een bijeenkomst.”

“Een werkelijk door rampspoed getroffen persoon is niet een krijgsgevangene of een opgesloten persoon. Maar degene die Allah () ongehoorzaam is en in dit reine koninkrijk de onreinheid van ongehoorzaamheid binnenbrengt.”

“Een Moslim is degene die zichzelf aan Allah () heeft onderworpen.”

 

“Degene die blij wordt wanneer het wereldse hem bereikt, is een dwaze persoon. Maar nog dwazer dan hem, is degene die bedroefd raakt wanneer het wereldse hem verlaat.”

“De meest geliefde daad waarmee Allah () wordt gehoorzaamd, is vertrouwen stellen in Hem ().”
 

Bron: Selecties uit het boek Taadjoel ‘Aroes Fi Tahzieb an-Noefoes (تاج العروس في تهذيب النفوس) door Imam Ibn ‘Ataa IlLaah as-Sakandariy (Allah's genade zij met hem).

Aantal keren bekeken: 4.202