ISLAMITISCHE LESSEN VOOR KINDEREN

Assalaamu alaikum wa RahmtulLaah wa Barakaatuh

Beste ouder/verzorger,

Zoals u weet biedt StION Islamitisch onderwijs aan en streeft het er naar om de kwaliteit en continuïteit hiervan te waarborgen. StION beoogt kwalitatief Islamitisch onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom zal StION vanaf september 2016 ook Islamitische lessen gaan verzorgen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 14 jaar.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden middels het inschrijfformulier ingevuld op te sturen naar:

Postadres:                                                     Bezoekadres:

Madrasah Raayatun Nabiy                             Madrasah Raayatun Nabiy
Postbus 63588                                                Zuigerstraat 199
2502 JN Den Haag                                         2516 HT Den Haag

Voor wie zijn deze lessen bedoeld?                                 
Kinderen vanaf 5 á 6 jaar tot en met 14 jaar.

Rooster ( onder voorbehoud)
Woensdag         14:00 – 18:00 (meerdere groepen krijgen les die elkaar opvolgen)
Vrijdag                16:00 – 19:00 (meerdere groepen krijgen les die elkaar opvolgen)
Zaterdag             09:00 – 18:00 (meerdere groepen krijgen les die elkaar opvolgen)

Programma:
De kinderen zullen onder andere de volgende vakken krijgen:

Arabisch tijdens de lessen Arabisch zal de leerling o.a. de letters van het Arabisch alfabet leren (herkennen), hier woorden mee leren vormen en vervolgens complete zinnen. Er zal aandacht worden besteed aan (basis) grammatica en woordenschat.

Quraan tijdens de Quraan lessen zal de leerling korte Soerah’s uit het hoofd leren en deze op de correcte manier leren uitspreken (tadjwied).

'Aqiedah (geloofsleer) – tijdens de lessen geloofsleer zal de leerling leren in wat een moslim dient te geloven en hoe de moslim hierin dient te geloven.

Fiqhtijdens de Fiqh lessen zal de leerling de basishandelingen leren van de ibaadaat: wudu, ghusl, gebed, vasten, zakaat en hadj.

Tarbiyah Islamiyyah– tijdens de lessen Tarbiyah Islamiyyah zal de leerling leren hoe een moslim zich dient te gedragen tegenover zijn Schepper, maar ook tegenover andere mensen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de dagelijkse etiquettes en smeekbeden.

Huiswerkbegeleiding (rekenen, taal, wiskunde, natuurkunde, engels etc.).

>>> Klik hier voor het inschrijfformulier <<<

Aantal keren bekeken: 12.469