Wie zijn wij

Wie is StION?
StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland, is een Soennitische organisatie die de geloofsleer van Ahlus Sunnah wal Djamaa´ah uitdraagt. StION streeft ernaar om de belangen van de Islamitische gemeenschap in de ruimste zins des woord te behartigen. Deze website  is opgezet door Soennieten van alle vier de wetscholen.

Wat wil StION?
Eén van de hoofddoelen van StION is het aanbieden van Islamitisch onderwijs en de kwaliteit en continuïteit hiervan waarborgen. Een ander doelstelling van StION is het toegankelijk maken van kwalitatieve Islamitisch onderwijs voor een ieder.

 

Aantal keren bekeken: 23.838