Wie zijn wij

Wie is StION?
StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland, is een sociaal maatschappelijke organisatie die de belangen van haar achterban in Nederland behartigt. StION streeft ernaar om de belangen van de Islamitische gemeenschap in de ruimste zins des woord te behartigen. Verder heeft StION de visie dat iedere mens uniek is en dat iedereen gerespecteerd dient te worden, en dat iedereen in de maatschappij mee moet kunnen doen. StION is een verbinder en bruggenbouwer tussen de verschillende culturen.

In het dagelijkse praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om ook mee te kunnen doen in de maatschappij. Word je uitgesloten? Of kom je moeilijk door de opgeworpen barrières heen, of je hebt een slechte gezondheid of niet de juiste contacten? StION staat mensen met raad en daad bij, weet dus dat je er niet alleen voor staat. StION werkt samen met verschillende organisaties om mensen met een hulpvraag bij te staan en verder te helpen. StION probeert deze mensen een perspectief te bieden en de uitdagingen die ze tegenkomen te tackelen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat iemand zelf het beste kan en waar deze nog hulp bij nodig heeft. Hierbij staat zelfredzaamheid voorop. Men kan vaak zelf al enorm veel voor elkaar krijgen met een klein beetje hulp en ondersteuning vanuit StION. Een duwtje in de rug is soms net voldoende om verder te komen, en educatie is hier een vorm van.

Wat wil StION?
Eén van de hoofddoelen van StION is het aanbieden van (islamitisch) onderwijs en de kwaliteit en continuïteit hiervan waarborgen. Een ander doelstelling van StION is het toegankelijk maken van kwalitatieve (islamitisch) onderwijs voor eenieder. Daarnaast is StION een goede netwerkpartner voor verschillende organisaties in Den Haag, de gemeente Den Haag en andere belangenbehartigers en welzijnsorganisaties.

Aantal keren bekeken: 24.407