Met elkaar, voor elkaar!

Samen zetten we ons in voor de stad Den Haag en in het bijzonder de wijk Laak!

Bezorgde bewoners, buurtvaders/moeders, stadsbestuurders, burgemeester en wethouders, wijkambassadeurs, vrijwilligers en sportcoaches/instructeurs.

Allemaal hebben we één doel, en dat is: bijdragen aan een mooi leefbare stad, waarin iedereen mee kan doen. Bijdragen een aan een leefbaar en acceptabele maatschappij, waar iedereen meetelt! Bij ons kun je terecht voor allerlei stads/buurtactiviteiten. Maar ook voor een steuntje in de rug.

Zo organiseren we diverse workshop/activiteiten over financiële zaken en armoedebestrijding. Ook helpen we me digitale zaken, voor diverse bewoners zijn er activiteiten op het gebied van onderwijs (taallessen, computerlessen, omgaan met Digid, bankzaken,etc.). De wereld om ons heen veranderd in raptempo, en soms is het moeilijk om de boot niet te missen, bij STION helpen we wij met raad en daad en daar waar wij kunnen!

Samen krijgen we meer voor elkaar. Door de bewoners voor de bewoners!
Activiteiten

Wijkfeest

Wij organiseren diverse activiteiten met de aangesloten stichtingen, elk in zijn eigen kracht en achterban, zo hebben wij ondanks meegedaan met het wijkfeest in samenwerking met diverse andere partijen.

Zie meer info over onze Wijksuikerfeest.

In de wijk

In Den Haag Laak, Spoorwijk, Moerwijk, Schilderswijk, Schipperskwartier en de Binckhorst. Onze locatie is gevestigd in laak. Maar wij doen verschillende activiteiten kriskras door de stad, met verschillende partners. Zo hebben we verschillende sportactiviteiten georganiseerd in de schildersbuurt.

Gezond Laak

Bewoners uit de buurt konden een gratis Health check laten uitvoeren.

Politie voor iedereen

Samen met de politie een project gedaan om jongeren meer over het politie werk te vertellen en de carrière mogelijkheden aan te geven. Ook er namens de politie organisatie aangeven wat de taken en werkzaamheden zijn van de Politie.

Cito en examentraining

Elke jaar organiseert STION cito en examen training voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Dit ook voor de minderbedeelden in de maatschappij. Ieder jaar is dit een succes, dank aan alle vrijwilligers en dan met name de docenten die in hun vrije tijd de kinderen komen helpen.