Voor de stad

Den Haag is een grote stad met verschillende wijken en buurten. Maar ook verschillende culturen die met elkaar in de stad leven. Sommige wijken/buurten hebben meer of beter voorzieningen en activiteiten, ander weer wat minder. Je hoort vaak: “dat zouden ze in een andere buurt niet durven, waarom bij ons wel”.

Wij als organisatie zijn er ook om de sociale zwakkere wijken/buurten verder te helpen en weerbaarder te maken. Dit doen we samen met de verschillende partners, waaronder de gemeente. Wij proberen de drempel met de lokale bestuurders en politiek te verkleinen of helemaal weg te nemen. Dit doen we door deze op locatie uit te nodigen en diverse activiteiten tezamen met verschillende partners te organiseren, waar iedereen zijn woordje mag doen, of zijn ideeën naar voren mag brengen.

Wij willen mensen met elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en de dialoog aan te gaan over uiteenlopende standpunten. Wij organiseren ontmoetingen vanuit een besef van gedeelde menselijke waarden- en normen.

Verschillen mogen er zijn en dienen erkend te worden, zodat er overbrugging kan plaatsvinden. We gaan op zoek naar gedeelde waarden en dromen die ons als mensen met elkaar verbinden. Een gezamenlijke belang zorg voor een gedeelde belang. Heb je als bewoner van de stad een idee, neem met ons contact op.