Wat wij doen
Kinderen

Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep, en dienen ondersteund te worden in groei en levensfases. Zeker kinderen die het thuis moeilijk hebben.

Als de thuis situatie niet goed of onstabiel is dan heeft dit ook effect op de rest. De kinderen zitten ook op school en in hun vrije tijd niet goed in hun vel. Wij helpen daarbij door ouders/moeders/vaders te ondersteunen, dit door bijvoorbeeld opvoedadvies te geven. Wij werken dan samen met bijvoorbeeld de gemeente, het consultatiebureau, scholen, etc. Maar we organiseren bijles- en huiswerkactiviteiten, citotrainingen.

Jongeren

De jeugd is de toekomst, wordt er vaak gezegd. Daarom vinden wij het belangrijk om ook deze doelgroep bij te staan. Dit doen we door verschillende sport- scholing- en ander activiteiten. Zo hebben we een kunst- en cultuur project gehouden met diverse partners, waar de jeugd, zeker degen die wiens ouders het minder breed hebben om kennis te maken met kunst en cultuur. Ook maken wij ons hard voor betaalbare sportactiviteiten in de buurt. En soms zijn we gewoon een luisterend oor voor de jeugd, we luisteren steunen hen in zaken op het gebied van, school, stage, werk, thuis.

Ouderen

Onze ouderen dienen wij te koesteren, immers deze hebben hard gewerkt, kinderen opgevoed, maatschappelijk bijgedragen. Wij als organisatie zijn een ontmoetingsplek voor de moeders/vaders/opa’s/oma’s die soms niemand meer hebben. Dan kijken ze uit naar onze woonkameractiviteiten uit, om elkaar te ontmoeten, te praten, te luisteren, te lachen. Ook kan het zo zijn dat een oudere ergens mee hulp nodig heeft, zoals het maken van een afspraak ergens, digitaal vaardig worden of thuis te worden geholpen. Onze vrijwilligers doen hun best, en helpen daar waar ze kunnen.

Vrijwilligers

Als vrijwilligersorganisatie werken we samen met onze vrijwilligers die zich, samen met ons, inzetten om andere inwoners, van jong tot oud, te ondersteunen. Onze vrijwilligers zijn daarom goud waard! Deze vrijwilligers zetten zich allemaal met hun eigen talenten en interesses in om andere inwoners te ondersteunen. Ook is vrijwilligerswerk een goede uitkomst als opstap naar een betaalde baan, of puur als hobby. Vrijwilligerswerk geeft voldoening en energie. Wil je je aanmelden? Neem contact met ons op, en wellicht ben jij onze nieuwe collega vrijwilliger.

Maatschappelijkwerk

Al onze activiteiten zijn maatschappelijk van aard. Wij als organisatie streven naar leefbaarder maatschappij voor iedereen. Meedoen en meetellen is belangrijk. Maar ook gehoord worden, onze maatschappelijke vrijwilligers zetten zich in voor allerlei doelgroepen en zaken. Wil je stage lopen bij ons? Of heb je hier interesse in? Kom langs voor een nadere kennismaking.