Over ons

STION is een sociaal-maatschappelijk en educatief organisatie in de Haagse wijk Laakkwartier Noord. STION is 23 jaar geleden opgericht door mensen uit de wijk met behulp van de gemeente Den Haag. Inmiddels is STION een begrip in en rondom Den Haag en heeft +/- 700 leden en een achterban van ongeveer 3800 mensen. De wijk kent behoorlijke uitdagingen op verschillende terreinen en heeft derhalve aandacht voor de gemeente en haar verschillende beleidsambities. Naast armoede, onveiligheid, ongezond leven en hogere werkeloosheid kent de wijk ook een enorme drive en ambitie onder verschillende bewonersgroepen en professionals om dit stukje Den Haag ook een sociale stijging door te laten maken.

De organisatie wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur van 3 personen en een wordt bijgestaan door een groep van ongeveer 14 ondersteuners. De focus ligt op het gebied van onderwijs, immers de door het onderwijzen van mensen maak je ze zelfredzamer.

Verder wordt er samengewerkt met stichtingen, verenigingen en instanties om diverse sociaal maatschappelijke activiteiten alsmede sport-, theater- en onderwijsactiviteiten te ontplooien, in het bijzonder in stadsdeel Laak, ’s Gravenhage.

Ook hebben wij tot doel de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de wijk te stimuleren voor ons en onze kinderen en voor de maatschappij. Dit doet wij door allerhande activiteiten te organiseren en door actief samen te werken met vele andere organisaties en gemeentelijke instellingen, die in de wijk actief zijn. Verder gaat STION samen met gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, Basisscholen: De Baanbreker, De Ontmoeting, De Kameleon, Praktijkschool Esloo, Ondernemend Laak, Mooi welzijn, Vestia, Leger des Heils, Staedion, Haagwonen, Vestia, BBLF en Laaktheater intensief samenwerken om stadsdeel Laak sterker, socialer aantrekkelijker en veiliger te maken. Zo willen we ook bijdragen aan sociale en fysieke problematiek m.b.t. groen, leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. Verder is STION opgericht door de bewoners zelf om samen de handen in een te slaan om met elkaar middels empowerment dit gedeelte van Den Haag naar een nader level te tillen.

Wij organiseren diverse activiteiten met de aangesloten stichtingen, elk in zijn eigen kracht en achterban, zo hebben wij ondanks meegedaan met het wijkfeest in samenwerking met diverse ander partijen meegedaan en onze achterban opgeroepen actief mee te doen, ook hebben wij de burgemeester en wethouders en diverse gemeenteraadsleden gesproken over allerlei problematiek in de wijk met concrete voorstellen. Wij hebben hierbij de wens uitgesproken om het huidige gebouw te behouden en hierverder uit nog meer van betekenis te zijn.

Verder bestaat de wens om een terugkerende wijksuikerfeest voor alle culturen te organiseren, maar ook kerstbrunch voor ouderen, een Iftarmaaltijd multiculturele voedselbank, multicultureel koken, organiseren van digibetiseringscurssuen, Nederlandse taallessen, huiswerkbegeleiding etc. te organiseren. Ook zijn er concrete voorstellen met een van de Stichtingen (Tip-Top en het Laaktheater) om een activiteit te organiseren waarbij klassiek theater het modern theater ontmoet, verder uitwerking hiervan zal spoedig volgen.

Maar het blijft niet hier bij, wij willen van laak een mooi stuk Den Haag in aansluiting op de Binckhorst maken door de bewoners voor de bewoners!. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor bewoners in samenwerking met de gemeente, het stadsdeel, onze partners en de divers stichtingen die in onze wijk actief zijn.