Categorie Archieven: Artikelen

Enkele wetenswaardigheden van Dhul Hijjah

Dhul Hijjah is de twaalfde en laatste maand van de (Islamitische) maankalender. Deze maand behoort tot de heilige maanden. In deze maand wordt de bedevaart (Hadj) verricht. De eerste tien dagen van deze maand zijn de meest voortreffelijke dagen van het hele jaar. Er is geen andere dag waarin het verrichten van goede daden voortreffelijker … Lees verder

Geplaatst in Artikelen

Zes dagen vasten in de maand Shawwal

Overgeleverd van de Metgezel Aboe Ayyoeb al-Ansaariy (Allah’s tevredenheid zij met hem) dat Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: Vrije vertaling: “Degene die de Ramadan heeft gevast en dit vervolgens laat opvolgen door zes [dagen vasten] van (de maand) Shawwaal, dan is dat alsof hij de hele tijd vast.” (Opgenomen in … Lees verder

Geplaatst in Artikelen, Fiqh Hanafi, Fiqh Hanbali, Fiqh Maliki, Fiqh Shafi'i, Ramadan Getagged |

Introductie Aqiedah (deel 2)

De bronnen voor het verkrijgen van zekerheid (epistemologie) De geldige manieren om iets met zekerheid te weten te kunnen komen voor mensen die geen Profeten zijn, zijn volgens de Islamitische epistemologie beperkt tot de volgende drie manieren: (1) het gezond verstand, (2) de vijf zintuigen en (3) ware berichtgeving (hieronder vallen: (a) Openbaring van Allah's … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Introductie Aqiedah (deel 1)

Wat houdt Aqiedah in? Een Aqiedah is het geheel van religieuze geloofsartikelen (een aantal geloofsartikelen waarin een godsdienstig credo is vervat).  De Islamitische Aqiedah bestaat uit alle zaken waarin men dient te geloven en welke men dient te accepteren om een Moslim te kunnen zijn.   De namen van deze wetenschap De wetenschap die de … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

De benaming van Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah, wat houdt het in?

• ‘Aqiedah (عقيدة) = geloofsovertuiging (van) • Ahl (أهل) = mensen van • as-Sunnah (السنة) = de Sunnah, de praktijk van de Heilige Profeet ﷺ; Ahl as-Sunnah zijn dus de mensen die de praktijk, de leer en het voorbeeld van de Heilige Profeet ﷺ volgen, • Wa (و) = en • al-Djamaa’ah (الـجماعة) = de … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen

Uitleg Hadieth: Totdat Allah zijn Ridjl (erin) plaatst

Inleiding Het correct geloven in Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is het belangrijkste aspect van de Islamitische geloofsleer. De essentie van het standpunt van de Ahlus Sunnah Wal Djamaa’ah is dat Allah, de Verhevene, één (uniek) is in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen. Er is consensus bereikt … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged , |

Enkele geloofsartikelen over de Hel (deel 2)

– Vervolg – Moslims die gestorven zijn zonder Tauwbah te hebben gedaan voor grote zonden die ze hebben begaan, zijn overgelaten aan Allah’s wil. Dat houdt in dat sommigen van hen zullen worden vergeven enkel door Allah’s gratie. Sommigen zullen na de Shafaa’at worden vergeven. Sommigen zullen maar een deel van hun straf hoeven te … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Het geloof in Engelen (deel 2)

– Vervolg – Enkele eigenschappen van Engelen 5. Engelen kunnen met Allah's Wil en in staat stelling in verschillende gedaanten verschijnen Engelen kunnen met Allah's Wil en in staat stelling in verschillende gedaanten verschijnen. In de Heilige Quraan en Ahaadieth zijn hierover vele voorbeelden terug te vinden. Een voorbeeld hiervan zien we in Hadieth Djibriel, … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Enkele functies van sterren in de Heilige Quraan

Inleiding Allah, de Verhevene, draagt ons op om Zijn schepping te onderzoeken, analyseren en er over na te denken. Elk schepsel getuigt van Zijn bestaan, Eenheid, Almacht, Wijsheid en Perfectie. Elk grassprietje, elke druppel water en elke zandkorrel is op zich een uitgestrekte schatkamer waar duidelijke bewijzen van Zijn bestaan liggen te wachten op zoekers … Lees verder

Geplaatst in Artikelen Getagged , |

Het verkrijgen van kennis

De bekende specialist op het gebied van Hadieth-criticisme, de auteur van het boek Al-Djarhu wat-Ta'diel: Imaam al-Haafiz Ibn Abie Haatim ar-Raaziy رَحِمَهُ اللهُ heeft gezegd: "We waren zeven maanden in Egypte terwijl we in deze periode geen jus (bij ons brood) hadden gegeten. Overdag gingen we langs de leraren en 's nachts waren we bezig … Lees verder

Geplaatst in Artikelen Getagged |

De Muhkamaat en Mutashaabihaat Quraan verzen

  Inleiding Allah, de Verhevene, is al-Quddoes (اَلْقُدُّوْسُ). Dit houdt in dat Hij Vrij is van elk minpunt en gelijkenis met Zijn schepping. Allah is Vrij en Verheven van het zich bevinden in tijd, plaats en richting. Hij bestaat zonder begin en zonder tijd. Tijd en plaats zijn scheppingen van Hem. Ons voorstellingsvermogen is beperkt … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen, Campagne Getagged , |

Inleiding Sam’iyyaat

Allah, de Almachtige, heeft onze geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) gestuurd om ons vanuit de duisternissen naar het licht te brengen. Tijdens dit korte verblijf op aarde zijn er velen opzoek naar antwoorden op verscheidene levensvragen, zoals: wie zijn we?, wat is het doel van ons leven?, welke plek nemen wij … Lees verder

Geplaatst in Aqiedah, Artikelen Getagged |

Een voortreffelijkheid van een oprechte student

Overgeleverd van Sayyidunaa Anas bin Maalik (Allah's tevredenheid zij met hem), hij heeft gezegd: "Er waren twee broers in de tijd van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Eén van hen placht naar de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te gaan [om in zijn zegenrijke gezelschap te mogen vertoeven], … Lees verder

Geplaatst in Artikelen Getagged |

Wees niet de vijfde persoon

De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "Wees een geleerde, of een student, of iemand die ernaar luistert of iemand die hen liefheeft. Wees niet de vijfde persoon, want dan zul je verloren gaan." (Overgeleverd door: Imaam al-Bayhaqiy in zijn "Shu'ab-ul Iemaan, Imaam at-Tabaraaniy in zijn Mu'djams, Imaam al-Bazzaar in … Lees verder

Geplaatst in Artikelen Getagged , |

De afscheidspreek van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem)

De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft tijdens de Bedevaart in de Ayyaam at-Tashrieq de volgende afscheidspreek gegeven: "O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor … Lees verder

Geplaatst in Artikelen Getagged , |